De Kleine Wereldburger is een  Steinerschool in hartje Borgerhout. In september 2007 opende de school voor het eerst haar deuren. Enthousiaste ouders en leerkrachten richtten de school op. Nog steeds haalt de school haar kracht uit een geëngageerd lerarenteam en betrokken ouders.

De Kleine Wereldburger wil een school van en voor de buurt zijn. Die wordt dan ook zo veel mogelijk bij de schoolactiviteiten betrokken. Vice versa gaat de school graag in op initiatieven uit de buurt.

Wereldburgerschap en Steinerpedagogie gaan op deze school als vanzelfsprekend hand in hand.

Steinerschool De Kleine Wereldburger
Generaal De Wetstraat 16, 2140 Borgerhout, tel 03 297 91 28

onthaal@dekleinewereldburger.be