Ouderparticipatie

In De kleine wereldburger betrekken we alle ouders zo veel mogelijk bij het klas- en schoolleven. Graag moedigen we je daarom aan om mee te helpen. Hulp door ouders in de school is van grote waarde en zorgt voor een warme omhulling. Daarbinnen voeren leerkrachten en directie hun pedagogische opdracht op school goed uit.

In het document ‘informatie ouderparticipatie 2023-2024‘ kan je lezen wat we verwachten van ├ílle ouders, de hulp die we verwachten in de klas van je kind, en hoe je als ouder kan ondersteunen op schoolniveau.