Uren

Schooluren
De Kleine Wereldburger start elke dag om 8u30 stipt. Om 15 uur eindigt de schooldag.
Op woensdag is dat om 12u15.

Naschoolse opvang
Er is naschoolse opvang (behalve op woensdag) vanaf 15u15 tot 18 uur.

Openingsuren onthaal en administratie
Je kan elke dag tussen 8u10 en 8u30 en 15u en 15u30 langskomen.
Telefonisch is het secretariaat elke dag bereikbaar tussen 8u30 en 15u30.
Woensdag en vrijdag van 8u30 tot 12u

Ziekte- en ander verzuim
Is je kind ziek of om een andere reden afwezig!? Verwittig dan zeker het secretariaat: 03 297 91 28
Bij afwezigheid kan je je bericht mailen naar onthaal@dekleinewereldburger.be