Lagere school

Hoofd, hart en handen krijgen alle aandacht. Intellectuele, sociale en kunstzinnige vorming gaan hand in hand.  De lessen worden gegeven in periodes van drie weken. Zo is er drie weken een taalperiode, dan weer drie weken een rekenperiode. Ook heemkunde komt periodiek aan bod. Kinderen krijgen vanaf de eerste klas Frans en Engels. Met veel aandacht voor liedjes, verhalen en versjes. Elke week is er turnen of zwemmen. En net zoals in de kleuterschool, worden alle jaarfeesten uitbundig gevierd. De leerkracht heeft individuele aandacht voor de kinderen en differentieert waar nodig. Daarnaast doet de school beroep op een zorgjuf. In tegenstelling tot reguliere scholen, volgt de klasleerkracht de kinderen minstens 3 jaar.