Praktische documenten

De belangrijkste schooldocumenten van De Kleine Wereldburger op een rijtje:

Schoolreglement:
Het schoolreglement bundelt de afspraken tussen het schoolbestuur, de ouders en de leerlingen. Het is een officieel document dat gebonden is aan een welomschreven wetgeving. Het schoolreglement moet door de ouders voor akkoord ondertekend worden bij de eerste inschrijving van hun kind, en daarna bij elke wijziging.

Naschoolse opvang
In het document ‘informatie NSO 2023-2024‘ kan je informatie terugvinden over de organisatie en de kosten van de naschoolse opvang.

Maximumfactuur
In het document ‘duiding schoolfactuur 2023-2024‘ kan je uitleg vinden over de maximumfactuur.