Steinerpedagogie

Steineronderwijs wordt internationaal Waldorfonderwijs genoemd. Het is een onderwijsconcept dat uitgaat van de intrinsieke ontwikkeling van het kind: de drang van het kind om te ontwikkelen. De grondlegger van dit concept is Rudolf Steiner. Er bestaan wereldwijd meer dan 1250 Waldorfscholen. In Vlaanderen hebben steinerscholen eigen leerplannen en eindtermen die gelijkwaardig gesteld zijn door de Vlaamse overheid.

 

 

De waarden van het steineronderwijs

Een Steinerschool wil kinderen breed ontwikkelen. Hoofd, hart en handen. Kinderen worden niet op het heden maar op de toekomst voorbereid. Met veel geloof en vertrouwen in wie onze kinderen zijn en zullen worden. Het vormt de basis voor een opvoeding tot vrijheid en verantwoordelijkheid.

Worden wie je bent

We gaan er vanuit dat alle kinderen (mensen) uniek zijn en hun eigen kwaliteiten hebben. Leerkrachten werken onderling samen om die kwaliteiten aan te spreken. Wij willen helpen om de raadsels te helpen oplossen die de leerlingen meebrengen zodat het kind kan worden wie zij of hij in wezen al is. Dit doen alle leerkrachten vanuit de verbondenheid met de leerling en in nauw contact met de ouders.

 

Kunstzinnige verwerking

Dit kan op verschillende manieren gedaan worden. Naast schilderen en vormtekenen kan het bijvoorbeeld ook met taal door o.a. het schrijven van verhalen. Voorwaarde om op deze wijze de verwerking te doen, is dat de kinderen de vaardigheden leren om het uit te voeren.

Wij vinden het belangrijk om techniek en vaardigheden aan te leren voor de verwerking van de leerstof. Hierdoor wordt de leerstof op een diepere laag verworven en eigen gemaakt. Deze werkwijze lokt creatief en  ‘out of the box’denken uit.

Sociaal

Wilsontwikkeling

Beweging

Waarvoor staan Steinerscholen?

Rudolf Steiner

Rudolf Steiner (1861-1925) is een denker die aan het begin van de vorige eeuw vernieuwing bracht binnen onderwijs, kunst, landbouw, geneeskunde, gehandicaptenzorg. Binnen deze gebieden kon hij veranderingen doorvoeren door zijn ruime blik op de werkelijkheid. In 1919 richtte hij de eerste Steinerschool op, in Stuttgart (Duitsland). Die deed veel stof opwaaien want oude tradities werden doorbroken. Jongens en meisjes kregen samen les, de godsdienstles was interreligieus.

Federatie Steinerscholen

De Federatie Steinerscholen verenigt de steinerscholen in Vlaanderen. Alle lagere scholen zijn verbonden in de Scholengemeenschap Basisonderwijs. De federatie heeft ook een pedagogische begeleidingsdienst die de steinerscholen ondersteunt.

De Federatie Steinerscholen maakt deel uit van het netwerk OKO, een samenwerkingsverband waarin de kleine onderwijsverstrekkers zich verenigd hebben om op beleidsniveau te kunnen participeren in de reguliere en ad hoc overlegorganen in verband met onderwijs.

Op internationaal niveau maakt de Federatie Steinerscholen deel uit van de European Council for Steiner Waldorf Education (ECSWE) en van de International Association for Steiner/Waldorf Early Childhood Education (IASWECE).

Voor meer informatie kan je terecht op de website van de Federatie Steinerscholen.