Klassen

Peuters (2,5 jaar)
De eerste kennismaking met de school is heel belangrijk. In de peuterklas ligt de nadruk dan ook op geborgenheid. Poppenhuisjes, een vertelhoek, een lage eettafel, blokken en veel kabouters maken de ruimte tot een levendig geheel. De peuters gaan spelend en vrijwillig onderzoekend met de wereld om. Dat betekent niet dat de kinderen heel de dag vrij worden gelaten. Er is een dagritme, een weekritme, een jaarritme dat geënt is op de ontwikkeling van deze kleinste kinderen, op de seizoenen en de jaarfeesten. Dagelijks is er tijd voor een verhaal, voor liedjes, tekenen en knutselen maar ook eten en drinken. De juf heeft een moederlijke taak. De kinderen moeten op tijd naar het toilet, op tijd eten en drinken. Ze leert hen verder zelfstandig huiselijke taakjes te doen, met elkaar om te gaan, hoe je iets vraagt aan een ander en noem maar op.

Kleuters (4 – 6 /7 jaar)
Kleuters worden niet opgedeeld in leeftijdscategorieën. Ze groeien op in eenzelfde groep tot ze naar de eerste klas gaan. Kijkend, luisterend, tastend en vooral spelend ontwikkelen de kinderen hun talenten. Ze zingen, boetseren, schilderen, nemen deel aan toneel-, kring- en ambachtsspelen en knutselen met natuurlijke materialen. Aandacht en eerbied voor de natuur worden gewekt bij de voorbereiding van de seizoenfeesten. Taal krijgt extra aandacht. Dagelijks worden sprookjes en andere beeldende verhalen verteld. Dit alles speelt zich af in een sfeer van geborgenheid, waarin elk kind met warmte en belangstelling benaderd wordt. Zo kan het op eigen tempo zijn/haar plaats in de wereld vinden.

Lagere school
Hoofd, hart en handen krijgen alle aandacht. Intellectuele, sociale en kunstzinnige vorming gaan hand in hand.  De lessen worden gegeven in periodes van drie weken. Zo is er drie weken een taalperiode, dan weer drie weken een rekenperiode. Ook heemkunde komt periodiek aan bod. Kinderen krijgen vanaf de eerste klas Frans en Engels. Met veel aandacht voor liedjes, verhalen en versjes. Elke week is er turnen of zwemmen. En net zoals in de kleuterschool, worden alle jaarfeesten uitbundig gevierd. De leerkracht heeft individuele aandacht voor de kinderen en differentieert waar nodig. Daarnaast doet de school beroep op een zorgjuf. In tegenstelling tot reguliere scholen, volgt de klasleerkracht de kinderen minstens 3 jaar.