Uren

Schooluren
De Kleine Wereldburger start elke dag om 8 uur 25 stipt. Om 15 uur 15 eindigt de schooldag.
Op woensdag is dat om 12 uur 15.
Er is naschoolse opvang (behalve op woensdag) tot 18 uur.

Openingsuren onthaal en administratie:
Maandag , dinsdag en donderdag van 8 u 30 tot 15 u 30.
Woensdag en vrijdag van 8u 30 tot 11u

Ziekte- en ander verzuim
Is je kind ziek of om een andere reden afwezig!? Verwittig dan het secretariaat: 03 297 91 28
Bij afwezigheid kan je je bericht mailen naar onthaal@dekleinewereldburger.be