Ouders

De Kleine Wereldburger is een huiselijke school. In de peuter- en kleuterklassen wordt er ’s middags soep gegeten met biologisch brood. Ouders maken er om beurt soep en geven die mee voor de klas. Op woensdag maakt de juf rijstpap.

Seizoenstaken
Elk seizoen geven ouders de school een fikse schoonmaakbeurt. Veel handen maken licht werk. Daarnaast zijn er regelmatig oproepen voor diverse klussen zoals het aanleggen van de natuurspeelplaats, het inrichten of schilderen van een nieuwe klas…

Jaarwerk
Om de werking van de school te ondersteunen zijn er werkgroepen van ouders. Zo is er een werkgroep gebouw, een werkgroep financiën en een werkgroep communicatie. Daarnaast zijn er groepen die instaan voor het organiseren van de Kerstmarkt, de opendeurdag of een benefietfeest.

Klasmama’s en -papa’s & Ouderraad
Elke klas heeft twee klassenouders die de juf bijstaan rond praktische taken. Eén van hen zetelt  in de ouderraad waar diverse thema’s besproken worden met de directeur en een afgevaardigde van de raad van bestuur.

De schoolraad
In de schoolraad – ‘De Kleine Wereldburgerraad’ – is plaats voor de vertegenwoordigers van de ouders (ouderraad), schoolpersoneel en vertegenwoordigers van de buurt. Het idee om iedereen een stem te geven bij de verdere uitbouw van de school sluit nauw aan bij de nog prille geschiedenis van onze school, past ook binnen de traditie van de Steinerscholen en binnen het decreet over participatie in het onderwijs.  Bedoeling is om advies te geven aan het schoolbestuur en overleg te plegen met het bestuur over een aantal pedagogische aangelegenheden.