Rudolf Steiner

Rudolf Steiner (1861-1925) is een denker die aan het begin van de vorige eeuw vernieuwing bracht binnen onderwijs, kunst, landbouw, geneeskunde, gehandicaptenzorg. Binnen deze gebieden kon hij veranderingen doorvoeren door zijn ruime blik op de werkelijkheid. In 1919 richtte hij de eerste Steinerschool op, in Stuttgart (Duitsland). Die deed veel stof opwaaien want oude tradities werden doorbroken. Jongens en meisjes kregen samen les, de godsdienstles was interreligieus.

Een Steinerschool wil kinderen breed ontwikkelen. Hoofd, hart en handen. Kinderen worden niet op het heden maar op de toekomst voorbereid. Met veel geloof en vertrouwen in wie onze kinderen zijn en zullen worden. Het vormt de basis voor een opvoeding tot vrijheid en verantwoordelijkheid.

De Kleine Wereldburger werkt met een lerarenteam dat de Steinerpedagogie kent maar ook ervaring heeft in het reguliere onderwijs. De pedagogie die ontstond aan het einde van de negentiende eeuw krijgt vanuit het pedagogisch team van de school een eigentijdse vertaling naar de wereld van nu.

Steinerscholen Basisonderwijs Leerplan Cultuurbeschouwing