Federatie Steinerscholen

De Federatie Steinerscholen verenigt de steinerscholen in Vlaanderen. Alle lagere scholen zijn verbonden in de Scholengemeenschap Basisonderwijs. De federatie heeft ook een pedagogische begeleidingsdienst die de steinerscholen ondersteunt.

De Federatie Steinerscholen maakt deel uit van het netwerk OKO, een samenwerkingsverband waarin de kleine onderwijsverstrekkers zich verenigd hebben om op beleidsniveau te kunnen participeren in de reguliere en ad hoc overlegorganen in verband met onderwijs.

Op internationaal niveau maakt de Federatie Steinerscholen deel uit van de European Council for Steiner Waldorf Education (ECSWE) en van de International Association for Steiner/Waldorf Early Childhood Education (IASWECE).

Voor meer informatie kan je terecht op de website van de Federatie Steinerscholen.